Syyskokous 31.10.

Tämä on kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka järjestetään ensi viikon maanantaina 31.10.2016 klo 18:00 Opinkiven saunalla osoitteessa Keskussairaalantie 2, 40600, Jyväskylä. Mikäli paikka on tuntematon niin ota yhteyttä hallitukseen hyvissä ajoin.

Paikalla äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet ja jäsenyys tarkistetaan tarvittaessa RUL:n jäsennumerolla, joten suosittelemme ottamaan RUL:n jäsenkortin mukaan.

Ovet saunalle aukeavat klo 17:30. Kokouksen jälkeen kuulemme Santeri Heinosen (mm. Keski-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja) esityksen reserviläistoiminnan suuremmista kuvioista. Saunaan pääsee Heinosen esityksen jälkeen.

Paikalla on pientä suolaista ja makeaa tarjoiltavaa sekä ennakkoon ilmoittautuneille varataan olutta. Ilmoitathan erityisruokavaliosta, niin yritämme varautua tarjoiluilla tarvittaessa.

Toivomme runsasta osanottoa, yhdistyksen kokous, vaikkakin kuulostaa tylsältä, niin on yhdistysen toiminnalle tärkeä paikka. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallituksessa mutta et pääse paikalle, ilmoitathan halukkuudestasi hallitukselle! Yhdistys kaipaisi kovasti uusia aktiiveja, koska esim. tämän vuoden toiminnan määrä on aikaisempia vuosia pienempi juuri aktiivien vähäisen määrän vuoksi. Ja aktiivi voi olla vaikka ei kuulu hallitukseen!

Jäsenet ovat sähköpostitse saaneet kutsun, toimintasuunnitelman ja talousarvion linkkeinä Google Docs dokumentteihin. Mikäli jäsen ei jostain syystä ole sähköpostilistan kautta saanut näitä dokumentteja ja ne haluaa nähdä ennen kokousta, niin hänen pitää olla yhteydessä hallitukseen.

***

Yhdistyksen syyskokous 2016
Aika: 31.10.2015 klo 18:00
Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2, 40600, Jyväskylä

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen säännöt, 7 §: “Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.”

3. Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma

6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

Hallituksen pohjaesitys: Jäsenmaksun suuruudeksi esitetään 15 €, josta yhdistykselle jäävä osuus on 2,5 €.

7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen pohjaesitys: Ehdotetaan puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Tomi Lundbergia.

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Yhdistyksen säännöt, 11 §: Hallitukseen valitaan  ‒ ‒ vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.  ‒ ‒ Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

11. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

12. Päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin

Piirin säännöt, 8 §: “Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi ääni jokaista jäsenmääräänsä alkavaa 200-lukua kohti,  ‒ ‒ Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella jäsenyhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä. ‒ ‒

13. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin

Hallituksen pohjaesitys: Valtuutetaan Opiskelijain reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Sillanpää edustamaan yhdistystä Suomen Reserviupseeriliiton liittokokouksessa 19.11.2016 ja käyttämään yhdistyksen koko äänivaltaa.

14. Päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen 7 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava

15. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

16. Kokouksen päättäminen

***

Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry
puheenjohtaja( at )jarury.fi
+358 500 595 995

I https://pro-essay-writer.com/ received an acceptance within a few months of starting my submissions with your help

Comments are closed.